مادربرد نوت بوک

مقایسه محصولات (0)


(MainBoard Laptop Sony PM VGN Z(MBX183 مادربرد لپ تاپ سونی

(MainBoard Laptop Sony PM VGN Z(MBX183 مادربرد لپ تاپ سونی

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

345,000تومان

(MainBoard Laptop Sony SR(MBX190 مادربرد لپ تاپ سونی

(MainBoard Laptop Sony SR(MBX190 مادربرد لپ تاپ سونی

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

305,000تومان

(MainBord Laptop Dell 5110 (640 مادر برد لپ تاپ دل

(MainBord Laptop Dell 5110 (640 مادر برد لپ تاپ دل

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

260,000تومان

MainBoard ASUS K52 JC PM مادربرد لپ تاپ گرافیک دار

MainBoard ASUS K52 JC PM مادربرد لپ تاپ گرافیک دار

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

435,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 4150 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 4150 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

175,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 4220 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 4220 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

215,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 4620 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 4620 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

215,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 4736 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 4736 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

275,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 5220 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 5220 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

215,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 5734 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 5734 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

275,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 5742 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 5742 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

335,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM 5920 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM 5920 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

215,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM AMD 5253 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM AMD 5253 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

255,000تومان

MainBoard Laptop Acer GM Intel 5760 مادربرد لپ تاپ ایسر

MainBoard Laptop Acer GM Intel 5760 مادربرد لپ تاپ ایسر

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

355,000تومان

MainBoard Laptop Acer Intel 5749 مادربرد لپ تاپ ایسر اینتل

MainBoard Laptop Acer Intel 5749 مادربرد لپ تاپ ایسر اینتل

در صورت تعویض توسط شرکت دارای یک ماه گارانتی و در غیر اینصورت فاقد گارانتی و مهلت تست می باشد ..

325,000تومان

مشاهده 1 از 15 به 148 (10 صفحات)