Lenovo

Lenovo

مقایسه محصولات (0)


Keyboard Laptop Lenovo B4500 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo B4500 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

60,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo B570 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo B570 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

46,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E30 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E30 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

80,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E420 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E420 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

110,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E430 کی برد-کیبرد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E430 کی برد-کیبرد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

90,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E431 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E431 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

105,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E520 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E520 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

115,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E530 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E530 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

120,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo E531 کی برد-کیبرد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo E531 کی برد-کیبرد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

135,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo F30 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo F30 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

80,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo F40 کیبرد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo F40 کیبرد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

55,000تومان

Keyboard Laptop Lenovo G460 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

Keyboard Laptop Lenovo G460 کیبرد-کی برد لپ تاپ لنوو

زمان تحویل:در تهران حداکثر 5 ساعت و شهرستان حداکثر 72 ساعت می باشد مدت گارانتی:یک ماه می باشد..

51,000تومان

مشاهده 1 از 12 به 12 (1 صفحات)